Produktiviteti dhe Menaxhimi i Kohës

Zbulo më shumë për kategorinë Produktiviteti dhe Menaxhimi i Kohës


Zakone atomike
Atomic Habits

Mësoni idetë kryesore të librit nga James Clear Atomic Habits Si të përmirësoni zakonet e mira dhe të hiqni qafe ato të dëmshme Në Atomic Habits do të zbulojmë se suksesi personal në çdo fushë nuk është rezultat i një […]

13 Janar, 2023

Time Management
Time Management

Mësoni idetë kryesore të librit nga Brian Trejsi Time Management Si të përmirësojmë menaxhimin tonë të kohës dhe të arrijmë objektivat tona Time Management është një udhëzues i plotë, konciz dhe i saktë për atë që sugjeron titulli! Shkruar nga […]

14 Prill, 2022

Limitless
Limitless

Mësoni idetë kryesore nga libri i Jim KwikLimitless Trajnoni trurin për të kapërcyer çdo pengesë  Duke aplikuar një pjesë të vogël të metodave praktike, mund të përmirësojmë trurin tonë dhe të jetojmë në maksimumin e mundësive njerëzore. Pothuajse të gjithë […]

26 Nëntor, 2021

Getting Things Done
Getting Things Done

Mësoni idetë kryesore nga libri i David Allen Getting Things DoneMetoda GTD për të mësuar se si t’i bëjmë gjërat mirë “Getting Things Done” është një metodë për të rritur produktivitetin në çdo fushë të jetës, personale dhe profesionale, e […]

8 Prill, 2021

To-do list formula
To-Do List Formula

Mësoni idetë kryesore nga libri i Damon Zahariades. To-Do List FormulaMësoni si të përdorni listat për t’u organizuar në mënyrë efektive. Bërja e listave të detyrave është një nga mënyrat më të thjeshta për të organizuar punën dhe angazhimet personale, […]

9 Mars, 2021

Finish
Finish

Mësoni idetë kryesore nga libri i Jon Acuff. FinishUdhëzuesi për arritjen e qëllimeve tuaja. Pse është kaq e vështirë të përmbushim qëllimet tona? Shumë shpesh, projektet tona braktisen përpara se të përfundojnë dhe shkaku kryesor nuk është vështirësia ose mungesa […]

9 Mars, 2021