The Prosperity Paradox

Kohëzgjatja: 14 Minuta
Autori: Clayton M. Christensen, Efosa Ojomo, Karen Dillon